Atlantyda Północy/ Olsztyn / Polska / 2021
Zdjęcia: Mateusz Świątecki Kamil Iwańczyk